• youtube
  • facebook

Chiều nay trình Quốc hội nhân sự Chủ tịch nước

Ngay trong chiều ngày khai mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ QH trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Sáng nay, kỳ họp thứ 6 QH khoá 14 khai mạc. 

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 2019 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và nhiều báo cáo khác.

Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước. Ngay ngày mai, QH bầu Chủ tịch nước, ngay sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ.

Trong những ngày đầu kỳ họp, QH sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó QH phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT mới bằng bỏ phiếu kín.

Trong ngày 24/10, QH sẽ thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sáng 25/10, QH lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố và QH thông qua trong chiều cùng ngày.

Nhiều điểm mới

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây không chỉ là kỳ họp cuối năm mà còn là kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc rất lớn và có nhiều nội dung mới sẽ được trình QH.

Chẳng hạn như về kinh tế - xã hội, ngân sách, thông thường các kỳ họp cuối năm QH sẽ đánh giá kết quả trong năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Còn kỳ họp này sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 

Cũng tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Về giám sát, điểm mới là kỳ này sẽ xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc này nhằm giúp QH đánh giá một cách tổng thể việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, việc gì làm được, việc gì chưa làm được, nguyên nhân vì sao, chỉ rõ trách nhiệm và có những giải pháp quyết liệt để thực hiện.

Một điểm mới nữa là kỳ họp này, QH sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ mà sẽ tiến hành chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ. Những bộ trưởng, trưởng ngành nào có nội dung phụ trách liên quan đến các nghị quyết về chất vấn, giám sát chuyên đề đều sẽ đăng đàn. 

Kỳ họp lần này, QH sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, trong đó có luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); luật Công an nhân dân (sửa đổi); luật Đặc xá (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học, luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật Bảo vệ bí mật nhà nước...

Ngoài ra, QH sẽ cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công; luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)...

create

Thu Hằng / vietnamnet.vn