• youtube
  • facebook

Phù Ninh (Phú Thọ) phát huy hiệu quả chính sách miễn thủy lợi phí

Từ khi thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115 của Chính phủ, bà con nông dân ở huyện Phù Ninh đã giảm được một phần chi phí sản xuất, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, nguồn kinh phí Nhà nước cấp bù thủy lợi phí hàng năm cho huyện được dùng để chi cho công tác quản lý, điều hành, duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình như phát dọn, nạo vét kênh mương, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ.

Hiện huyện Phù Ninh có trên 100 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 4.480ha đất nông nghiệp và thủy sản. Năm 2018, tổng diện tích phục vụ đạt gần 3.400ha, gồm 1.980ha vụ chiêm xuân, gần 900ha vụ mùa, trên 490ha vụ đông, còn lại là diện tích thủy sản.

Trên địa bàn huyện có hai loại hình quản lý làm dịch vụ thủy lợi gồm: Xí nghiệp thủy nông thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi và 20 HTX dịch vụ làm công tác thủy lợi. Trung bình mỗi năm huyện được cấp bù trên 3 tỷ đồng cho việc quản lý, điều hành và duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi. 

Nhờ làm tốt dịch vụ và phát huy hiệu quả hệ thống kênh mương thủy alợi, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Du tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. - Người dân ở khu 6 chủ động phun thuốc trừ sâu bệnh trên hoa.

Nhờ làm tốt dịch vụ và phát huy hiệu quả hệ thống kênh mương thủy alợi, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Du tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. - Người dân ở khu 6 chủ động phun thuốc trừ sâu bệnh trên hoa.

Gia đình anh Lê Hồng Đăng - khu 6, xã Tiên Du là một trong những hộ đầu tiên đưa hoa ra đồng, hiện anh có gần 2 mẫu đất trồng hoa theo thời vụ, xen các loại rau màu khác, mang lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Ngoài gia đình anh Đăng, rất nhiều hộ dân địa phương được hưởng lợi từ hệ thống kênh mương thủy lợi dài trên 400m do huyện, xã đầu tư. Theo ông Phạm Văn Thức - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã, thực hiện chỉ đạo của huyện, xã, HTX thường xuyên rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi, ao chứa nước… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, đặc biệt là những hộ trong vùng dự án trồng hoa, sản xuất nông nghiệp… 

Có thể khẳng định, chính sách miễn thủy lợi phí đã tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng và phát triển sản xuất; các công trình thủy lợi đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng diện tích tưới tiêu cho nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

Được cấp bù thủy lợi phí, các HTX dịch vụ nông nghiệp chuyên tâm hoạt động, có kinh phí chi trả thù lao cho người quản lý, vận hành công trình, đầu tư mua thêm trang thiết bị phục vụ như máy bơm, xây kênh, mương… từ đó phục vụ tốt hơn, đưa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn liên tục tăng trưởng.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn; phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý chặt chẽ những công trình đầu mối, trạm bơm, hệ thống kênh mương chính; chỉ đạo các xã, HTX đảm bảo quản lý, điều tiết nước đến từng diện tích, phục vụ tốt cho người dân.

Đối với các HTX dịch vụ nông nghiệp, tăng cường đào tạo chuyên môn, nâng cao trách nhiệm của người làm dịch vụ thủy lợi, hàng năm quản lý tốt nguồn thu cấp bù thủy lợi phí để chi phí đúng, đủ, tránh thất thoát, đồng thời công khai việc dịch vụ, xác định rõ trách nhiệm công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

create

Ngọc Lam / baophutho.vn