• youtube
  • facebook

Tạ Xá thực hiện tốt tiêu chí trường học

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng tiêu chí số 5 về trường học, đến nay các trường học trong xã đều đạt chuẩn quốc gia.

Trường tiểu học Tạ Xá 1, huyện Cẩm Khê

Trường Tiểu học Tạ Xá 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2011 và công nhận lại năm 2016. Trong hai năm 2017 và năm 2018, nhà trường tiếp tục được UBND huyện đầu tư xây dựng 12 phòng học và các phòng chức năng với hơn 7 tỉ đồng. Nhà trường đang tích cực hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chat, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các thầy cô giáo công tác ở đây lâu năm cho biết, cơ sở vật chất nhà trường trước kia rất nghèo nàn. Từ khi xây dựng trường chuẩn, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư nhiều, từ đó Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đều đồng lòng tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2.

Hiện nay, hàng năm tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp của xã đạt 100%; tỉ lệ chuyên cần đạt 97%; 100 trẻ ăn bán trú; chất lượng giáo dục ở bậc tiểu học và THCS đạt chuẩn, số học sinh và giáo viên giỏi các cấp tăng, được phụ huynh tin tưởng. Là xã công giáo toàn tòng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM.

Được biết, đến nay xã Tạ Xá đạt 13/19 tiêu chí NTM.

 

create

MẠNH THUẦN / Nông Nghiệp