• youtube
  • facebook

Trao chứng nhận nhãn hiệu Cá chép đỏ Thủy Trầm

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận nhãn hiệu tập thể 'Cá chép đỏ Thủy Trầm' (do Cục Sở hữu trí tuệ cấp) cho HTX Cá chép đỏ và dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê).

Làng nghề sản xuất cá chép đỏ Thủy Trầm có từ lâu đời. Năm 2011, làng nghề được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận. Để tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy làng nghề phát triển, năm 2017, dự án “Tạo lập, quản lý và xây dựng nhãn hiệu tập thể cá chép đỏ Thủy Trầm' do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng UBND huyện Cẩm Khê tổ chức nhằm hỗ trợ người dân SXKD. Nhãn hiệu được công nhận là căn cứ pháp lý khẳng định giá trị thương hiệu của sản phẩm trên thị trường, chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

 

create

MẠNH THUẦN / Nông Nghiệp